Nhà ở xã hội sau khi mua, sẽ được bán sau thời gian bao lâu?

Ngày đăng: 06/02/2020

Hỏi: Tôi mua nhà ở xã hội ở Thành phố Vũng Tàu, theo quy định thì tôi phải ở trong thời gian bao lâu để được phép bán căn nhà này?

Nhà ở xã hội

Trả lời:

Điều 62 Luật Nhà ở 2014 và khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về việc bán, cho mua, cho thuê nhà ở xã hội (NOXH) như sau:

Người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (ngoại trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua hoặc thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm (tính từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, cho thuê mua). 

Người mua hoặc thuê mua NOXH chỉ được phép thế chấp, bán lại hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người mua NOXH không được chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức trong thời hạn tối thiểu là 5 năm (tính từ ngày bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà).

Nhưng trong thời hạn chưa đủ 5 năm (tính từ thời điểm trả hết tiền mua NOXH) mà bên mua hoặc thuê nhà  có nhu cầu bán lại nhà ở này thì họ chỉ được bán cho một trong 3 nơi sau:

Thứ nhất, bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua NOXH do Nhà nước đầu tư).

Thứ hai, bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua NOXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách).

Thứ ba, bán lại cho đối tượng được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Luật sư Trần Công Ly Tao
(Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (Tp.HCM))

0978 38 44 38
chat 0978384438